fbpx

Agenda Szkolenia

Program jest podzielony na 12 tematycznych tygodni

Moduł Basic

Tydzień 1

Wprowadzenie

 1. Start
 2. Twój cel
 3.  Tematyka
 4.  Narzędzia
 5.  Ustawienia edytora
 6.  Przygotowanie środowiska
 7.  Stworzenie pierwszej aplikacji
 8.  Konfiguracja ESLint
 9.  Konfiguracja testów
 10.  Startujemy projekt

Tydzień 2

Komponenty

 1. Powitanie
 2. Po co korzystać z komponentów?
 3. Stworzenie pierwszego komponentu
 4. Komponenty funkcyjne
 5. Czym jest JSX?
 6. Pisanie HTML w JSX
 7. Stylowanie
 8. Komponenty klasowe
 9. Stan komponentów

Tydzień 3

Struktura aplikacji

 1. Struktura plików i katalogów
 2. Struktura plików i katalogów – podział domenowy
 3. Struktura plików i katalogów – atomic design
 4. Struktura plików i katalogów – koncepcja stron
 5. Kompozycja komponentów
 6. Tworzenie szablonu aplikacji za pomocą komponentów
 7. Komponenty bezstanowe
 8. Projekt – listy w JSX
 9. Projekt – instrukcje warunkowe w JSX
 10. Projekt – refactor

Tydzień 4

Zdarzenia, refy, bindowanie

 1. Zdarzenia – wprowadzenie
 2. Wprowadzenie do Codepen.io
 3. Zdarzenia
 4. Bindowanie zdarzeń
 5. Obsługa stanu komponentu
 6. Obsługa stanu komponentu – hooki
 7. Ładowanie danych do stanu za pomocą zdarzeń
 8. Ładowanie danych do stanu za pomocą zdarzeń – hooki
 9. Refy
 10. Refy – hooki

Tydzień 5

Budowa interfejsu

 1. Komponenty kontrolowane
 2. Komponenty niekontrolowane
 3. Dumb components
 4. Przepływ danych
 5. Cykl życia komponentów
 6. Cykl życia komponentów – hooki
 7. React router

Tydzień 6

Obsługa formularzy

 1. Tworzenie formularzy
 2. Przepływ danych
 3. Rejestrowanie pól
 4. Walidacja danych
 5. Warunkowe renderowanie pól
 6. Zarządzanie stanem formularza
 7. Wysyłka danych 

Moduł Bonusowy

Stylowanie

 1. Intro
 2. BEM
 3. SASS
 4. Props style
 5. CSS w JavaScript
 6. Biblioteka classnames
 7. Styled-components
 8. Chakra UI
 9. Material UI

Moduł Advanced

Tydzień 7

Komunikacja z REST API

 1.  Powitanie
 2. Wprowadzenie do CodeSandbox
 3. Wprowadzenie do REST API
 4. Jak korzystać z publicznych API?
 5. Jak korzystać z API w projekcie?
 6. Interfejs dynamiczny i dane
 7. Własna biblioteka do API
 8. Mockowanie żądań do API (MSW)

Tydzień 8

Testowanie aplikacji

 1. DevTools
 2. Obsługa błędów i PropTypes
 3. Error boundaries
 4. Testowanie zapomocą snapshotów
 5. Testowanie za pomocą Enzyme
 6. Test Driven Development
 7. Testowanie E2E (Cypress.io)
 8. Testowanie za pomocą testing-library
 9.  Sesja Q&A

Tydzień 9

Wzorce w React

 1. Composition over inheritance
 2. Context API
 3. Komponenty wyższego rzędu (HoC)
 4. Abstrakcja stanu od widoku
 5. Compound Components
 6. Własne hooki
 7. Render Props
 8. Popularne antywzorce

Tydzień 10

Optymalizacja

 1. React Dev Tools i profilowanie
 2. Profiler API
 3. Property key – właściwe użycie
 4. Sterowanie renderowaniem za pomocą shouldComponentUpdate
 5. Pure components
 6. React.memo
 7. useMemo
 8. useCallback
 9. React Lazy i Suspense

TYdzień 11

Next.js

 1. Wprowadzenie do Next.js
 2. Tworzenie stron
 3. Przekazywanie danych
 4. Nawigacja
 5. Strony dynamiczne
 6. Pre-rendering i strony statyczne
 7. Konfiguracja stron
 8. Szablony
 9. Optymalizacja pod wyszkukiwarki (SEO)
 10. Wykorzystanie biblioteki next-seo
 11. Dynamiczny routing
 12.  Jak przygotować się do pytań na technicznej rozmowie rekrutacyjnej?

TYdzień 12

TypeScript

 1.  Sesja Q&A
 2. Wprowadzenie do TypeScript
 3. Wdrożenie TypeScript do projektu i dobre praktyki
 4. Praca z typami
 5. Komponenty i typy
 6. Integracja z API
 7.  Przygotowanie do egzaminu

Moduł dodatkowy

Redux

 1. Flux i zarządzanie stanem aplikacji
 2. Własny Redux w aplikacji
 3. Architektura aplikacji a Redux
 4. Action creators
 5. Reducery
 6. Zarządzanie stanem aplikacji
 7. Biblioteka react-redux
 8. Komponent Provider z react-redux
 9. Funkcja Connect react-redux
 10. Thunks i redux-thunk
 11. Redux Dev Tools
 12. Redux-persist
 13. Redux-form
 14. Redux-saga

MODUŁ DODATKOWY

Deployment

 1. Budowanie projektów pod wykorzystanie produkcyjne
 2. Eject
 3. Deployment na GitHub Pages
 4. Deployment na Heroku
 5. Deployment na Firebase Hosting
 6. Deployment na Amplify
 7. Deployment na Vercel
 8. Inne destynacje deploymentu

Chcesz zobaczyć wszystkie szczegóły szkolenia? Kliknij tutaj